Hemşirelik Bölümü


Hemşirelik Nedir?

Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

Hemşirelik  programında; toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan sağlığının bozulması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle hasta bakım hizmetlerinin uygulanması, takip edilmesi, değerlendirilmesi ile sağlık eğitimi konularında eğitim verilmektedir. Öğrencilerine 9. sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte Hemşirelik dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilir.

 

Görev ve Sorumlulukları

  • Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
  • Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.
  • Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.
  • Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.
  • Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferini sağlar.
  • Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
  • Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

 

Eğitim Süresi ve İçeriği

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşire Yardımcılığı Bölümünde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde) verilmektedir.


 

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sağlık Meslek Liselerini bitiren mezunlar Hemşire Yardımcısı olarak Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğumevleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Bu bölümün mezunları sağlık sektöründeki yetişmiş eleman kıtlığı gerekçesiyle kendilerine birçok hastane ve sağlık kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.

 

Mesleki ve Akademik Olanaklar

Hemşirelik bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversitelerin ön lisans programlarına LYS’de 140 puan barajını aştıkları takdirde yerleşebilirler. Ayrıca 180 puan barajını geçerek üniversitedeki lisans (4 yıllık) programlarına yerleşebilirler.

Üniversitelerin Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık meslek liselerinden mezun olan ve hemşirelik bölümü okumak isteyen öğrenciler ek puan olanağı ile üniversite sınava giren diğer öğrencilere göre daha avantajlıdırlar.

 

Ek Puanla Girebilecekleri 2 Yıllık Bölümler:

1.Acil Durum ve Afet Yönetimi

2.Ağız ve Diş Sağlığı

3.Ameliyathane Hizmetleri

4.Anestezi

5.Biyokimya

6.Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

7.Çevre Koruma ve Kontrol

8.Çevre Sağlığı

9.Çocuk Gelişimi

10.Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

11.Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve Antisepsi

12.Diş Protez Teknolojisi

13.Diyaliz

14.Eczane Hizmetleri

15.Elektronörofizyoloji

16.Engelli  Bakımı ve Rehabilitasyon

17.Engelliler İçin Destek Programı

18.Evde Hasta Bakımı

19.Fizyoterapi

20.İlk ve Acil Yardım

21.İnsan Kaynakları Yönetimi

22.İş  Sağlığı ve Güvenliği

23.İş ve Uğraşı Terapisi

24.Laboratuvar ve Veteriner Sağlık

25.Laboratuvar Teknolojisi

26.Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

27.Nükleer Tıp Teknikeri

28.Odyometri

29.Optisyenlik

30.Ortopedik Protez ve Ortez

31.Otopsi Yardımcılığı

32.Patoloji Laboratuvar Teknikeri

33.Podoloji

34.Radyoterapi

35.Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

36.Sağlık Kurumları İşletmeciliği

37.Sağlık Turizm İşletmeciliği

38.Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

39.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

40.Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

41.Tıbbi Tanıtım  ve Pazarlama

42.Yaşlı Bakım